Klub Wioślarski z roku 1904

Historia klubu

28 kwietnia 1904 roku odbyło się formalne zebranie inauguracyjne, na którym powołano pierwszy w Wielkopolsce klub wioślarski pod nazwą – Klub Wioślarski w Poznaniu. Pierwszym prezesem był Maciej Wierzbiński. Potem prezesem został hrabia Maciej Mielżyński. Założycielami klubu byli szanowani obywatele Poznania i Wielkopolski.

Jeszcze jesienią 1904 roku wzniesiono nad Wartą za Bramą Dębińską przy ulicy Rzecznej 4, na pięknej łące obramowanej topolami, w bardzo dogodnym położeniu, skromny „szałas” będący pierwszą siedzibą KW-04. W następnych latach klubowi wioślarze brali udział w wielu zawodach oraz spływach. Tuż przed wybuchem I wojny światowej klub posiadał: 2 czwórki wyścigowe, 4 czwórki klepkowe, 3 dwójki klepkowe podwójne, 2 dwójki klepkowe na długie wiosła i 4 jedynki klepkowe. W 1918 roku większość członków klubu, którzy wrócili z I wojny światowej, wzięła udział w powstaniu wielkopolskim. Po zwycięstwie powstania przystań znów ożyła. Wyboru nowego zarządu dokonano 28 marca 1919 roku, a prezesem został Władysław Kontrowicz.

Z inicjatywy członków KW-04 w grudniu 1919 roku powołano w Poznaniu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Sześć lat, także z inicjatywy członków KW-04 powstał Poznański Komitet Towarzystw Wioślarskich, skupiający przedstawicieli poznańskich klubów.

Już w wolnej Polsce w 1923 roku, KW-04 jak pierwszy klub w kraju zatrudnił pierwszego zawodowego trenera z Niemiec. Szybko przyszły pierwsze, znaczące sukcesy nie tylko podczas krajowych, ale też międzynarodowych regat. Jan Krenz-Mikołajczak i Henryk Budziński to medaliści olimpijscy oraz mistrzostw Europy w dwudziestoleciu międzywojennym, czołowe postaci polskiego wioślarstwa. Bardzo trudne dla klubu były lata po II wojnie światowej. W latach 1950-1956 klub przechodził reorganizację, aż wreszcie 16 grudnia 1956 roku, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zebrania reaktywowano Klub Wioślarski z roku 1904.


Dane kontaktowe

KW04
ul.Piastowska 40
61-556 Poznań
tel. 61 833 02 93
http://www.kw04.com
e-mail: tomasz.majchrzak@kw04.com