Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Mistrzostwa Województwa na Ergometrze

20/11 - 21/11

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

Zawody odbędą się w dniu 20-21.11.2020 r. w Kaliszu – hala sportowo – widowiskowa Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 29. Zawody odbędą się na 10 ergometrach.

 

KIEROWNICTWO i ORGANIZACJA ZAWODÓW 

Organizatorem zawodów jest Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie w Kaliszu

Współorganizatorzy:

– Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich – Poznań

– Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM – Kalisz

– Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji – Kalisz

 

PROGRAM ZAWODÓW

20 listopada 2020 r. początek godz. 12.00

 1. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VI……….………………. ….300 m
 2. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl. VII …………………… ..….300 m
 3. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VI …………………… …….300 m
 4. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl. VII ……..…….……… .…….300 m
 5. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych dziewcząt kl.VIII……………………………..300 m
 6. mistrzostwa kaliskich szkół podstawowych chłopców kl.VIII……………………………..300 m
 7. mistrzostwa kaliskich szkół ponadgimnazjalnych………………………………..……..300 m
 8. biegi osób niepełnosprawnych
 9. sztafety UKS – ów – dziewcząt………………………………………………………………………….500 m
 10. sztafety UKS – ów – chłopców…………………………………………………………………………..500 m

 

PROGRAM ZAWODÓW

21 listopada 2020 r. początek godz.10.00

 1. Policja contra Straż Miejska contra Straż Graniczna contra Straż Pożarna …..…….500 m
 2. Starostwo contra Urząd Miejski……………………………………………………….……500 m
 3. weterani – masters………………………………………… ……………………………….500m
 4. kaliskie wyższe uczelnie UAM kontra PWSZ studentki………………………………………. 500 m
 5. kaliskie wyższe uczelnie UAM contra PWSZ studenci…………………………………………500 m
 6. seniorki – waga lekka……………………………………………………………………… .2000 m
 7. seniorki………………………………………………………………………………………. 2000 m
 8. seniorzy – waga lekka……………………………………………………………………… 2000 m
 9. seniorzy………………………………………………………………………………………. 2000 m
 10. młodziczki ……………..……………………………………………………………………………….1500 m
 11. młodzicy ………………………………………………………………………………………………….1500 m
 12. juniorki ……………………………………………………………………………………………………2000 m
 13. juniorzy ……………………………………………………………………………………………………2000 m
 14. juniorki ………………………………………………………………………………………….. ……..2000 m
 15. juniorzy …………………………………………………………………………………………………….2000 m
 16. juniorki …………… do 60 kg…………………………………………………………………………2000 m
 17. juniorzy …………….do70………………………………………………………………………………2000 m
 18. kobiety ………. do 62 kg……………………………………………………………………………..2000 m
 19. mężczyźni ……… do 75 kg……………………………………………………………………………2000 m
 20. kobiety ………..…………………………………………………………………………….2000 m
 21. mężczyźni ……….…………………………………………………………………………2000 m

 

ZGŁOSZENIA IMIENNE

¨ Zgłoszenia imienne należy dostarczyć do dnia 16 listopada 2020 r . na adres e-mail: ktw.kalisz@interia.pl

dla biegów 1-15

¨ Dla biegów 16 -31 na stronie internetowej http://www.rowtiming.com/page/ do dnia 16 listopada 2020

¨ Wpisowe w wysokości 25 zł od zgłoszonych juniorów (-ek), juniorów (-ek) młodszych, seniorów (-ek),

młodzików (-czek) należy opłacić przed rozpoczęciem zawodów w kasie organizatora lub przelewem na

konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1080 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 20.11.2020 r.

¨ Wpisowe do biegów nr 20-31 dla klubów zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Towarzystw

Wioślarskich wynosi 15 zł dla junior młodszy, junior, senior i 8 zł dla młodzik, płatne w kasie organizatora

lub przelewem na konto BZ WBK SA O/Kalisz 71 1080 1128 0000 0000 1201 5707 do dnia 20.11.2019 r.

 

INFORMACJE OGÓLNE

¨ Biegi nr 1 – 10 zostaną rozegrane od godziny 12.00 w dniu 20.11.2020 r.

¨ Biegi nr 11 – 31 rozegrane zostaną od godz. 10.00 w dniu 21.11.2020 r.

¨ Bieg nr 16-19 rozgrywane są o Puchar Polski na Ergometrze Wioślarskim o godz. 12.00

¨ Biegi nr 20 – 31 rozgrywane są o Mistrzostwo Województwa Wielkopolskiego.

¨ Zebranie komisji sędziowskiej i delegatów odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9.00

¨ Dokumenty zawodników należy przedstawić komisji kontroli w dniu zawodów do godziny                                         10.00.

 

NAGRODY

Według możliwości organizatora

W biegach Pucharowych przewiduje się nagrody pieniężne.

 


Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.”

 

 

Szczegóły

Start:
20/11
Koniec:
21/11
Wydarzenie Category:

Miejsce

Kalisz
Polska

Organizator

Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich