Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Regaty Czwórek

17/10

 1. Termin i miejsce regat.

Regaty odbędą się w dniu 17 października 2020 r. w Poznaniu  na torze Malta. 

 • Organizatorem regat jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu.
 • Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
 • Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 17 października 2020 r. o godzinie 9.00 w pawilonie informacji na torze Malta
 • Program regat będzie wywieszony o godzinie 9.30 w dniu regat.
 • Pierwszy start przewidziany o godz. 10.00
 • Dystans 2000 m dla wszystkich kategorii.

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,  KJM (15-16lat), MJM (15-16 lat), KJ (17-18lat) , MJ (17-18lat), MA (19 lat i starsi),  KA (19 lat i starsi), MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

 

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://www.rowtiming.com/page/ w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 października 2020 r  – do godziny 24:00. Ewentualne zmiany,  (zgodnie z WIS 2019 – postanowienia ogólne) można dokonać na dzień przed regatami . Wycofanie osad można dokonać na zebraniu delegatow.

 

 1. WPISOWE DO REGAT od zawodników zgłoszonych:
 • Masters, seniorzy, juniorzy   –  25 zł
 • Juniorzy i juniorzy młodsi   –  15 zł
 • Młodzicy –  8 zł

Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.”

Szczegóły

Data:
17/10
Wydarzenie Category:

Organizator

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo

Miejsce

Poznań Malta
ul. Wiankowa 3
Poznań, wielkopolska 60-101 Poland
+ Google Map