Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Centralne Regaty Młodzików

04/07 - 05/07

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

 

Regaty odbędą się w dniu  04,05 lipca 2020 r. roku w Poznaniu – tor regatowy Malta.

 

2.KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

 

 • Organizatorem regat jest Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo w Poznaniu.
 • Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
 • Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 04 lipca 2020 r. o godzinie 9.00 dla zawodników i o godz. 10.00 dla Masters w budynku informacji Toru Malta.
 • Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 11.00 w dniu regat.
 • Dystans 1000 m dla wszystkich.
 • Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 6 osad dla młodzików
 • Biegi młodzików rozgrywane będą systemem rano przedbieg popołudniu finał
 • W przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osad do biegu, będą rozgrywane biegi o tory
 • Biegi Masters rozgrywane będą na 8 torach

 

 1. PROGRAM REGAT SOBOTA PRZEDBIEGI MŁODZICY
Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godzina Uwagi
biegu biegu biegu startu
1 1x CH 12:00                  PRZEDBIEGI
2 4x- CH 12:10 PRZEDBIEGI
3 4x+ DZ           12:20 PRZEDBIEGI
4 2x DZ 12:30                   PRZEDBIEGI
5 1x DZ 12:40 PRZEDBIEGI
6 4x- DZ 12:50 PRZEDBIEGI
7 4x+ CH 13:00 PRZEDBIEGI
8 2x                    CH 13:10 PRZEDBIEGI
9 8x                    DZ 13:20                   PRZEDBIEGI
    10                  8x                    CH 13:30                   PRZEDBIEGI

 

OD GODZ. 14:00 DO GODZ 17:00 BĘDĄ ROZGRYWANE BIEGI MASTERS NA 8 TORACH

Z PRZELICZNIKAMI CZASOWYMI

 

        PROGRAM REGAT SOBOTA FINAŁY MŁODZICY

Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godzina Uwagi
biegu biegu biegu startu
1 1x CH 17:00                      FINAŁY
2 4x- CH 17:10 FINAŁY
3 4x+ DZ           17:20 FINAŁY
4 2x DZ 17:30                       FINAŁY
5 1x DZ 17:40 FINAŁY
6 4x- DZ 17:50 FINAŁY
7 4x+ CH 18:00 FINAŁY
8 2x                    CH 18:10 FINAŁY
9 8x                    DZ 18:20                       FINAŁY
    10                  8x                    CH 18:30                       FINAŁY

W NIEDZIELĘ TAKI SAM UKŁAD BIEGÓW JAK W SOBOTĘ

ROZPOCZĘCIE REGAT MŁODZIKÓW O GODZ. 10:00 RANO  PRZEDBIEGI  FINAŁY POPOŁUDNIU O GODZ. 14:00

BLOK MASTERS OD GODZ. 12: DO 14:00 SYSTEMEM TAK JAK W SOBOTĘ

 

BIEGI MASTER BĘDĄ ROZGRYWANE W KONKUENCJACH :

 1. 1xMM grupy wiekowe   A  –  H
 2. 2xMM „
 3. 4x-MM „
 4. 1xMW „
 5. 2xMW „
 6. 4x-MW „
 7. 4+MM
 8. 8+MM „
 9. 2xMix „
 10. 4x-Mix „

 

  JEŻELI BĘDĄ ZGŁOSZENIA TO JEST MOŻLIWOŚĆ ZORGANIZOWANIA KILKU BIEGÓW JUNIORÓW I JUNIOREK MŁODSZYCH TYM SAMYM SYSTEMWM CO BIEGI MŁODZIKÓW.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,    MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

 

 

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT                                                                                                                          

Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com w terminie do dnia  29 czerwca 2020 r  – do godziny 24:00.Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2019 – postanowienia ogólne)  osad można dokonywać do 03 lipca do godz. 24:00. Natomiast wycofania

osad można dokonać na zebraniu delegatów.

 

 

 

 

Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.”

 

 

Szczegóły

Start:
04/07
Koniec:
05/07
Wydarzenie Category:

Organizator

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo

Miejsce

Poznań Malta
ul. Wiankowa 3
Poznań, wielkopolska 60-101 Poland
+ Google Map