Powstanie w 1924 Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich było inicjatywą klubów wioślarskich. Pierwszym zadaniem powstałego Zarządu była koordynacja lokalnych regat wioślarskich. Z kolejnymi latami działalności zmieniała się rola i zadania WZTW. Jednak zawsze były one związane ze środowiskiem wioślarskim. Dzisiaj podstawowym zadaniem jest koordynowanie działalności całego środowiska wioślarskiego w województwie wielkopolskim.

Zarząd WZTW:

 • jest organizatorem regat lokalnych takich jak Mistrzostwa Poznania, Mistrzostwa Województwa, zawodów na ergometrach.
 • wspiera szkolenie sportowe w klubach poprzez dofinansowanie obozów, użyczanie sprzętu sportowego (ergometrów, łodzi wioślarskich, wioseł), szkolenie trenerów, organizację współzawodnictwa młodzików, szkolenie kadry okręgu juniorów i młodzików, współpracę ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego,
 • wspiera promocję dyscypliny nie tylko na stronach internetowych, ale także w co miesięcznym dodatku do Głosu Wielkopolskiego, zrealizowaniu wielu materiałów promocyjnych,
 • jest współorganizatorem krajowych regat mistrzowskich a także współorganizatorem największych wydarzeń wioślarskich w świecie. Poznań i Tor Regatowy MALTA gościł takie wydarzenia jak Mistrzostwa Świata i Europy oraz Puchar Świata.

Wszystkie te wydarzenia dzięki dużemu zaangażowaniu całego środowiska Wioślarskiego, działaczy i wypróbowanych Partnerów zakończyły się ogromnymi sukcesami. Poznań zaczął wyznaczać w świecie nowe standardy organizacji regat i stał się jednym z najważniejszych organizatorów wydarzeń wioślarskich.

Działalność Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich byłaby niemożliwa gdyby nie pomoc ze strony władz samorządowych Miasta Poznania i samorządu Wielkopolskiego.

Siła Wielkopolskiego Związku są jego Kluby, zawodnicy, trenerzy, oraz działacze.
Dziękuję wszystkim za trud i wysiłek poniesiony dla rozwoju Wielkopolskiego Wioślarstwa

podpis

Aleksander Daniel

Aleksander Daniel

Prezes WZTW

Paweł Szczepaniak

V-ce Prezes ds. Organizacyjnych

Jarosław Janowski

V-ce Prezes ds. Sportowych

Jarosław Różycki

V-ce Prezes ds. Finansowych

Anna Kalinowska

Sekretarz

Franciszek Kamiński

Przewodniczący Kolegium Sędziów

Członkowie Zarządu

 • Lech Burchard
 • Małgorzata Król
 • Paweł Mermela
 • Michał Solarski

Trener Koordynator

 • Błażej Kamola

Komisja Rewizyjna

 • Tomasz Majchrzak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Ryszard Wlazły - Vi-ce Przewodniczący
 • Wojciech Tadeuszak - Sekretarz
bene-meritus

Pierwszy poznański Klub Wioślarski z 1904 roku został założony 26 kwietnia owego roku przez Macieja Wierzbińskiego. W 1912 roku pojawiło się Poznańskie Towarzystwo Tryton.Trzecim stał się od 1919 roku Akademicki Związek Sportowy. Od 1921 roku zaczęło funkcjonować Towarzystwo Wioślarskie Polonia. W 1923 roku rozpoczęło działalność Towarzystwo Wioślarskie w Ślesinie. W 1924 roku mieliśmy już Wojskowy Klub Wioślarski, jak również Towarzystwo Wioślarskie Błyskawica w Śremie. 8 grudnia 1919 roku w Poznaniu powstał Polski Związek Towarzystw Wioślarskich.

Okazało się, że o powstawaniu struktur koordynujących współzawodnictwo wioślarskie na szczeblach poszczególnych ośrodków - skupisk wioślarskich zdecydowała inicjatywa oddolna lokalnych działaczy klubowych. Pierwszą w kraju strukturą na szczeblu miejskim stał się samorzutnie zorganizowany w 1924 roku Poznański Okręgowy Związek Wioślarski, którego podstawowym zadaniem było organizowanie regat dla miejscowych klubów. Powstanie tej społecznej komórki sprawiło pewien kłopot zarządowi PZTW, dla którego rozwiązania zdecydował się wybrać pięcioosobową komisję. Inicjatywę poznańską zaczęły naśladować inne, duże ośrodki miejskie, które uznawały za potrzebne organizowanie imprez wioślarskich na swym terenie.

W latach 1925-1926 powstawały - w zasadzie półoficjalnie - Międzyklubowe Komitety Wioślarskie w innych skupiskach klubów zajmujących się wioślarstwem. Jako pierwszy (po poznańskim) zaistniał (15.05.1927) Warszawski Międzyklubowy Komitet Wioślarski. Jego zawiązanie się sprawiło, że w marcu 1928 r. IX plenarny sejmik delegatów towarzystw wioślarskich zatwierdził regulamin działania tego typu komitetów. Po zakończeniu II Wojny Światowej Komitety Międzyklubowe zostały przekształcone w Okręgowe Związki. W latach 1950-1956 ich rolę poczęły pełnić Społeczne Sekcje Wioślarstwa umocowane przy Wojewódzkich Komitetach Kultury Fizycznej.

Po reaktywowaniu PZTW w 1957 roku zaczęły ponownie funkcjonować Okręgowe Związki Wioślarskie. Istniały one w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Kaliszu, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Od 1999 roku funkcjonują: Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Bydgoszczy, Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku, OZTW Kraków, Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Ostródzie, Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedziba w Poznaniu, Zachodnio-Pomorski Związek Towarzystw Wioślarskich z siedzibą w Szczecinie oraz Warszawsko-Mazowiecki Związek Towarzystw Wioślarskich w Warszawie.

Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich

ul. Władysława Reymonta 35
60-791 Poznań

Tel. 61 886 49 31
Faks. 61 886 49 32

biuro@wioslarstwo.poznan.pl
nr konta: 94 1240 1747 1111 0010 4511 2608