Sprzęt

Organizacja

Informatyka

Promocja

Fundacja Wielkopolskie Wioślarstwo
Zebranie założycielskie odbyło się w grudniu 2004 roku.
Fundacja została zarejestrowana decyzją Sądu Rejonowego w Poznaniu w dniu 25 lutego 2005 roku.

KRS 0000229404 w dniu 25 lutego 2005 r.
Program stypendialny Mistrz

Aleksander Daniel

Prezes WZTW oraz FWW

Marek Kurek

V-ce prezes FWW

Rada Fundatorów

 • Jan Klafkowski - Przewodniczący
 • Ilona Mokronowska - Członek
 • Franciszek Kamiński - Członek

Biuro Fundacji

 • Alicja Łagoda - Specjalista ds. administracji
 • Bogdan Kochner - Główny Księgowy
bene-meritus
Celem działania Fundacji jest:
 • pomoc materialna i niematerialna dla osób zasłużonych dla wioślarstwa, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej
 • działaniana rzecz promocji i ochrony zdrowia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • promocja wioślarstwa w Wielkopolsce
 • organizacja zawodów wioślarskich
 • działanie na rzecz niepełnosprawnych
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • pomoc w tworzeniu odpowiednich warunków wielkopolskim sportowcom dla ich przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. Mistrzostw Świata, Pucharów Świata i innych regat
 • propagowanie i promowanie wioślarstwa oraz wspierania Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich w tym zakresie
  • ustanawianie nagród i stypendiów za osiągnięcia sportowe
  • organizację zbiórek charytatywnych
  • organizację poradnictwa

Dane kontaktowe

ul. Władysława Reymonta 35
60-791 Poznań

Tel. 61 865 43 51
Faks. 61 886 49 23

biuro@wioslarstwo.poznan.pl