Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Otwarte Mistrzostwa Miasta Poznania

17/10

OTWARTE MISTRZOSTWA MIASTA POZNANIA W WIOŚLARSTWIE

 

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE REGAT

 

Regaty odbędą się w dniu  17 października 2020 r. roku w Poznaniu – tor regatowy Malta.

 

2.KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA REGAT

 

 • Organizatorem regat jest Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich w Poznaniu.
 • Komisję sędziowską powołuje organizator regat.
 • Zebranie delegatów i sędziów odbędzie się 17 października 2020 r. o godzinie 9:00 w pawilonie informacyjnym.
 • Program regat będzie wywieszony na torze regatowym o godzinie 9:30 w dniu regat.
 • Dystans 1500 m dla wszystkich.
 • Tor przewidziany jest do jednoczesnego startu 8 osad.

 

 

 

 

 1. PROGRAM REGAT

 

Dystans  1500 m.
Numer Kategoria Kategoria wiekowa Godz. Uwagi
biegu biegu biegu startu
1 1x KJ/KJM 10.00 biegi równorzędne
2 2- KJ/KJM 10.06 biegi równorzędne
3 2x MJ/MJM 10.12 biegi równorzędne
4 1x MW 10.18 biegi równorzędne
5 4- MJ/MJM 10.24 biegi równorzędne
6 2x DZ 10.30 biegi równorzędne
7 4x+ DZ 10.36 biegi równorzędne
8 1x CH 10.42 biegi równorzędne
9 4x- CH 10.48 biegi równorzędne
10 2x KA/KB/KL/KBL 10.54 biegi równorzędne
11 1x MA/MB/ML/MBL 11.00 biegi równorzędne
12 2- MA/MB/ML/MBL 11.06 biegi równorzędne
13 4x- KJ/KJM 11.12 biegi równorzędne
         
14 1x MJ/MJM 12.00 biegi równorzędne
15 2- MJ/MJM 12.06 biegi równorzędne
16 4- KJ/KJM 12.12 biegi równorzędne
17 1x KW 12.18 biegi równorzędne
18 1x DZ 12.24 biegi równorzędne
19 4x- DZ 12.30 biegi równorzędne
20 2x CH 12.36 biegi równorzędne
21 4x+ CH 12.42 biegi równorzędne
22 2x MA/MB/ML/MBL 12.48 biegi równorzędne
23 1x KA/KB/KL/KBL 12.54 biegi równorzędne
24 2- KA/KB/KL/KBL 13.00 biegi równorzędne
25 2x KJ/KJM 13.06 biegi równorzędne
26 4x- MJ/MJM 13.12 biegi równorzędne
27 2x MW 13.18 biegi równorzędne

 

 

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

W regatach uczestniczą zawodnicy w kategoriach: DZ, CH,  KJM (15-16lat), MJM (15-16 lat), KJ (17-18lat) , MJ (17-18lat), MA (19 lat i starsi),  KA (19 lat i starsi), MM, MK. Uwaga organizator jest zobligowany do zachowania przerw pomiędzy biegami zgodnie z harmonogramem godzin startów (przerwy na wypoczynek).

 

 1. ZGŁOSZENIA DO REGAT

 

Zgłoszenia do regat  należy dokonywać na stronie internetowej http://licence.rowtiming.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia  11 października 2020 r  – do godziny 24:00. Ewentualne zmiany, (zgodnie z WIS 2016 – postanowienia ogólne)  dokonywać do 09 października 2020 r. do godz. 24:00. Wycofania osad należy  dokonać na 3 godz. przed rozpoczęciem regat.

 

 

 

 1. WPISOWE DO REGAT za zgłoszonych zawodników:

 

Zawodnicy z poza okręgu Wielkopolskiego – 50 zł. Nie dotyczy to młodzików startujących w ramach                                        makroregionu

                                                                     

Uwaga!: „W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń zmienione są warunki uzyskiwania zaświadczeń lekarskich. Zawodnik uczestniczący w regatach, pod karą niedopuszczenia do startu, musi posiadać aktualną licencję oraz aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające jego zdolność do startu. Orzeczenie może wydać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej w odniesieniu do dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia na podstawie profilaktycznego badania lekarskiego (bilansu zdrowia), a w odniesieniu do zawodników pomiędzy 19. a 23. rokiem życia na podstawie posiadanej dokumentacji medycznej. Badanie okresowe przeprowadza się co 12 miesięcy poza wyjątkami określonymi w Rozporządzeniu. Orzeczenia lekarskie wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane. Do badań rozpoczętych przed dniem wejścia w życie ww. Rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Uznawane będą jedynie oryginalne dokumenty (książeczka zdrowia, zaświadczenie lekarskie) a dla zawodników kadry wyciąg z bazy danych medycznych Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej potwierdzony przez Sekretarza Generalnego PZTW. Wyklucza się możliwość przedstawiania dokumentów w postaci elektronicznej. Powyższe wymagania dotyczą również zawodników – masters.”

 

 

 

 

 

 

Szczegóły

Data:
17/10
Wydarzenie Category:

Organizator

Wielkopolski Związek Towarzystw Wioślarskich

Miejsce

Poznań Malta
ul. Wiankowa 3
Poznań, wielkopolska 60-101 Poland
+ Google Map