Promocja

Fundacja podejmuje szereg działań zmierzających do popularyzacji wioślarstwa i środowiska.

Wymienić tu należy:

  • wydawanie od 2005 roku całostronicowego dodatku do gazety Głos Wielkopolski,
  • prowadzenie transmisji internetowych z wydarzeń wioślarskich,
  • publikowanie okolicznościowych materiałów filmowych na stronie,
  • wyprodukowanie kilkunastu materiałów filmowych o Torze Regatowym MALTA , mieście Poznaniu i województwie wielkopolskim oraz wioślarstwie,
  • publikowanych podczas kongresów FISA, zawodów międzynarodowych w różnych częściach świata,
  • wyprodukowanie bilbordów, citylaitów, banerów, flag promujących wielkopolskie wioślarstwo.

Fundacja dysponuje mobilnym ekranem LED o wymiarze 10 m2.
Ekran wykorzystywany jest podczas zawodów i festynów do pokazywania relacji, wyników oraz reklam sponsorów.