Kolegium sędziów WZTW

20 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich. W zebraniu udział wzięło 21 osób spośród 39 aktywnych sędziów WZTW.
Przewodniczący KS WZTW Franciszek Kamiński przedstawił sprawozdanie z mijającej kadencji 2012-2016. Następnie wybrano przewodniczącego na kolejną kadencję. Szefem wielkopolskich sędziów ponownie został Franciszek Kamiński, który otrzymał 19 głosów. Wybrano także dwie kolejne osoby do prezydium Kolegium Sędziów WZTW. Po 20 głosów otrzymali Paweł Bruź oraz Natalia Noculak.