Poznań Rowing Club

To najmłodszy z klubów, zrzeszonych w WZTW. Powstał w czerwcu 2021 roku, a zarejestrowany został we wrześniu tego samego roku. Założycielami klubu są byli wioślarze – Małgorzata Król, Wiktor Szymański, Anna Twardowska, Monika Szurlej. Prezeską jest Małgorzata Król, pochodząca z Bydgoszczy, ale od 2012 roku mieszkająca w Poznaniu i tutaj uprawiająca wioślarstwo.

Po dwóch latach od założenia klubu, trudno mówić o sportowych dokonaniach. Stowarzyszenie postawiło sobie sporo celów, jakie chce realizować w swojej działalności. A są to m.in.: upowszechnianie wioślarstwa wśród dzieci, młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych; szkolenie dzieci i młodzieży uprawiającej wioślarstwo w sposób wyczynowy; działania na rzecz integracji i podejmowania wspólnych inicjatyw różnych grup i osób związanych z rzeką Wartą oraz jeziorem Maltańskim.


Dane kontaktowe

Poznań Rowing Club
Małgorzata Król
tel. kontaktowy: 793 345 466